سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه جمالو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

دیاتومه ها فلور جلبکی را در اکوسیستم های آبی تشکیل می دهند این مطالعه در دریاچه سد پانزده خرداد قم در ۴ فصل بهخار تابستان پاییز و زمستان انجام یافته است نمونه برداریبه طور ماهیانه انجام شد