سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالحمید شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
محمد جواد آروین – هیات علمی پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابومسلم بیدشکی – کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کبری مقصودی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گیاه سیر یکی از مهمترین محصولات خانواده پیاز به شمار میرود و وجود خواص متعدد دارویی و مزه خاص سیر سبب استفاده از آن در جوامع مختلف گردیده است. یکی از مهمترین مشکلاتی که کشاورزان ایران در رابطه با زراعت سیر با آن مواجه هستند، راندمان تولید و عملکرد بسیار پایین آن بخصوص در مناطق خشک می باشد. در یک آزمایش مزرع های در منطقه جیرفت، تاثیر سیلیس (Si) در ۵ سطح ( ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ میلی مولار) بصورت محلولپاشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار، بر رشد و نمو و عملکرد سوخ در گیاه سیر مطالعه گردید. تیمار با سیلیس ۴۵ روز پس از کاشت انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر سیلیس بر اکثر پارامترهای اندازه گیری شده مثبت و معنی دار بود. از بین تیمارهای سیلیس تیمار ۲۰ میلی مولار مؤثرتر بود و در مقایسه با شاهد عملکرد تر بوته و عملکرد سوخ را به ترتیب به میزان ۳۴ و ۲۹ درصد افزایش داد.