سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید ریزی – استادیار دانشگاه هرمزگان
مصباح بابالار – استاد
سید محمود اخوت – استاد
سیامک کلانتری – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

سیلیسیم (Si) دومین عنصر فراوان موجود در خاک میباشد و در بسیاری از گیاهان نیز وجود دارد ولی نقشهای آن در زیست شناسی گیاهی کمتر شناخته شده و اطلاعات کمی در این مورد وجود دارد (۱۹۹۹ Liang,) امروزه تاثیر عنصر سیلیسیم در افزایش مقاومت گیاهان به انواع تنش های زیستی و غیرزیستی مثل نمک زیاد، فلزات سمی، تنش خشکی، عدم تعادل تغذیهای و … (Epstein, 1994; Ma & Takahashi, 2002; Ma,2005) شناخته شده است. بیماری سفیدک پودری رز یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای قارچی دنیا در مورد این گیاه میباشد. به طور کلی، هدف از انجام این تحقیق، بررسی نحوه عمل و تاثیر عنصر سیلیسیم بر گسترش آلودگی رزهای شاخه بریدنی در شرایط آبکشت می باشد.