سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهشید سعادتمند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان
شکوفه انتشاری – استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
نسرین آقا محمد رفیع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

یکی از مشکلاتی که سلامت بشر را تهدید می کند ورود انواع آلاینده های آلی و غیر آلی از جمله سرب به خاک می باشد. برخی گیاهان توانایی این را داشته که این عناصر را در اندام های هوایی خود ذخیره کرده و به این ترتیب بتوان آنها را به روش آسانتری از خاک های آلوده جدا کرد. هدف این مطالعه بررسی امکان گیاه پالایی سرب به کمک گاوزبان دارویی در حضور غلظت های مختلف سیلیسیم می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ سطح عنصر سرب ۰ ، ۱ و ۱/۵ میلی مولار از کلرید سرب و سه سطح سیلیسیم ۰ ، ۰/۲ و ۱ میلی مولار از سیلیکات سدیم با سه تکرار در گلخانه به صورت آبکشت اجرا شد. نتایج نشان داد که سیلیسیم اثر معنی داری بر جذب سرب در گاوزبان داشته و بیشترین افزایش جذب سرب مربوط به تیمار ۰/۲ میلی مولار سیلیسیم می باشد.