سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهران جباریه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه،دانشکده کشاورزی گروه علوم دام
رسول پیرمحمدی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه،یکسان
محمد علیزاده – استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه ارومیه،یکسان
سیدفضل الله قریشی – کارشناس ارشد امور دام

چکیده:

این آزمایش جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف سیر خام برروی تولیدو ترکیب شیر و ورود بوی سیر به شیر در بزهای شیری اکوتیپ مهابادی که در مرحله دوم شیردهی بودند در بزداری تحقیقاتی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت.۸ راس بز ماده اکوتیپ مهابادی با میانگین وزن بدن ۵۰ کیلو گرم و که در مرحله دوم شیردهی بودند انتخاب شدند که تحت شرایط یکسان در جایگاه انفرادی مهار شدند. این آزمایش در قالب طرح مربع لاتین مکرر و به صورت چرخشی به اجرا در آمد ،که آزمایش شامل ۴ دوره ۲۱ روزه (۱۴ روز عادت دهی و ۷ روز نمونه برداری ) بود. دام ها با چهار جیره آزمایشی یکسان بصورت جیره کاملا مخلوط که متشکل از جیره پایه(درصد کنسانتره و درصدعلوفه)و ۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ گرم سیر خام بصورت افزودنی که سیر خام با بخش کنسانتره بطور کامل مخلوط شد و جیره های غذایی در دو وعده بصورت مساوی در حد اشتها در اختیار حیوان قرار گرفتند . نتایج آزمایش نشان می دهد که بین میاگین های ماده خشک مصرفی ، تولید شیر ، درصد چربی ،درصد پروتئین و درصد لاکتوز شیر در بین تیمار های آزمایشی تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشته است(۰۵/۰P>).در تست پانل انجام شده جهت بررسی ورود بوی سیر به شیر هیچگونه تفاوت معنی داری بین شیر دامهایی که سیر دریافته کرده بودند با دامهایی که سیر دریاف نکرده بودند مشاهده نشد