مقاله اثر سیپروفلوکساسین، سفتی زوکسیم و کاربنی سیلین بر کلبسیلاهای جدا شده از نمونه بیماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: اثر سیپروفلوکساسین، سفتی زوکسیم و کاربنی سیلین بر کلبسیلاهای جدا شده از نمونه بیماران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلبسیلا
مقاله عفونت بیمارستانی
مقاله حداقل غلظت کشنده
مقاله حداقل غلظت مهار کننده
مقاله سیپروفلوکساسین
مقاله سفتی زوکسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یزدی محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آوادیس یانس سوان
جناب آقای / سرکار خانم: ملاآقامیرزایی هدروشا
جناب آقای / سرکار خانم: صباغی آیلار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کلبسیلاها باکتری گرم منفی VP (وژز پروسکوئر) مثبت هستند که به صورت همسفره در دستگاه گوارش و مجاری تنفسی افراد یافت شده و به عنوان عامل عفونت جدی در بیماران بستری در بیمارستان و مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها مطرح هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثر سیپروفلوکساسین، سفتی زوکسیم و کاربنی سیلین بر کلبسیلاهای جدا شده از نمونه بیماران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ۱۲۰۰ نمونه بالینی مختلف از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران جمع آوری و برای شناسایی کلبسیلا مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین حداقل غلظت کشندگی (MIC) گونه های کلبسیلا شناسایی شده، نسبت به آنتی بیوتیک های کاربنی سیلین، سفتی زوکسیم و سیپروفلوکساسین از روش تهیه رقت در لوله macrodilution broth test استفاده شد.
یافته ها: از ۱۲۰۰ نمونه جدا شده ۳۰۰ نمونه (۲۵ درصد) کلبسیلا تشخیص داده شد. بیشترین کلبسیلای تشخیص داده شده از نمونه های ادرار (۷۳ درصد) بود و کلبسیلا پنومونیه (۹۴ درصد) فراوان ترین گونه جدا شده بود. نتایج MIC و حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) حاصله با استفاده از رقت های متوالی، محدوده غلظت هایی که رشد گونه های مختلف کلبسیلا را متوقف ساخت؛ به ترتیب برای کاربنی سیلین ۱۶-۱۰۲۴ mg/ml، سفتی زوکسیم ۴-۲۵۶ mg/ml و سیپروفلوکساسین ۰٫۲۵-۱۶ mg/ml به دست آمد. ۹۴ درصد از کل گونه های کلبسیلا نسبت به کاربنی سیلین، ۶ درصد به سفتی زوکسیم و یک درصد به سیپروفلوکساسین مقاوم بودند.
نتیجه گیری: دو داروی سیپروفلوکساسین و سفتی زوکسیم در درمان عفونت های ناشی از کلبسیلا مناسب هستند.