مقاله اثر سینرژیسم نانو ذره نقره با استرپتومایسین بر روی بروسلا آبورتوس مقاوم به استرپتومایسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۷۲ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: اثر سینرژیسم نانو ذره نقره با استرپتومایسین بر روی بروسلا آبورتوس مقاوم به استرپتومایسین
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلا آبورتوس
مقاله استرپتومایسین
مقاله نانوذره نقره
مقاله هم افزایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرنژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی گرمارودی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: پیرانفر وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بروسلا (Brucella) عامل یک بیماری عفونی با درمان سخت است که با گسترش مقاومت دارویی و عود مجدد عفونت، پس از درمان روبروست؛ همچنین اثرات جانبی مصرف آنتی بیوتیک هایی که برای درمان به کار می روند بسیار بالاست. این مطالعه با هدف طراحی مسیری برای از بین بردن مقاومت دارویی و استفاده از دوز پایین تر آنتی بیوتیک ها برای درمان بروسلوز طراحی شده است.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، بعد از سنتز نانو ذرات نقره به روش احیاء نیترات نقره، کشت بروسلا آبورتوس بیماری زا در انسان بر روی مولر هینتون آگار انجام و دیسک گزاری به روش کربی بائر (Kirby-Bauer) همراه با غلظت های متفاوت نانو ذره نقره انجام شد. اثر هم افزایی با استرپتومایسین، با آغشته کردن دیسک آنتی بیوتیک استرپتومایسین (۱۰ میکروگرم) با بیشترین غلظت نانو ذره که اثر مهارکنندگی نداشت، صورت گرفت.
یافته ها: نتایج بررسی اثر نانو ذره نقره بر روی بروسلا آبورتوس مقاوم به استرپتومایسین نشان داد که رقت های بالای ۲۵ میلی مول به تنهایی موجب مهار رشد بروسلا آبورتوس می شوند. ارزیابی اثر هم افزایی نانو ذرات نقره به همراه آنتی بیوتیک استرپتومایسین نشان داد که پلیت های حاوی دیسک آنتی بیوتیک استرپتومایسین به همراه نانو ذرات نقره با رقت ۱۲٫۵۰ میکرو مول سبب ایجاد هاله عدم رشد می شود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد نانو ذرات نقره در کنار آنتی بیوتیک، مقاومت دارویی باکتری را کم کرده و احتمالا استفاده از نانو ذرات در کنار آنتی بیوتیک های رایج، ما را قادر خواهد ساخت تا از کمتر آنتی بیوتیک ها و نانو ذرات استفاده گردد و اثرات سوء آن ها کاهش داده شود.