سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نبی خلیلی اقدم – دانشجوی دکتری زراعت
عبدالرحمان الرحیمی – دانشجوی دکتری باغبانی
شنو امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

بقایای محصولات کشاورزی پس از برداشت محصول یکی از مواردی است که بایستی به آن توجه شود این پسمانده ها در برخی مناطق به عنوان غذای دام و سایر موارد استفاده می شود اما برخی اوقات بقایای در سطح مزرعه باقی مانده و در عملیات خاک ورزی مشکل ایجاد می کنند جهت حل این مشکل کشاورزان بطور سنتی اقدام به خرد کردن خشک کردن و سوزاندن بقایای گیاهی می کنند در کشور ما با توجهبه اینکه فکر غالب اکثر مروجین کشاورزی بر این اصل است که سوزاندان بقایای محصولات باعث از بین بردن حاصلخیزی خاک می شود لذا ازاین طریق تلقی ما را بر آن داشت تا مروری بر تاثیر سوزاندن بقایای گیاهی بر میزان عناصر کم مصرف خاک داشته باشیم تحقیقاتی که توسط شماری از دانشمندان انجام شده است نشان دهنده این مطلب است که پاکسازی سطح زمین از بقایای محصولات بوسیله آتش زدن نسبت به سایر روشهای پاکسازی بیشتر موجب افزایش مواد کاتیونی قابل تبادل و کاهشاسیدیته خاک می شود. نتایج نشان داده است که اگر آتش سوزی دارای وسعت پایین باشد باعث افزایش عناصر در سطح خاک می باشد اما در صورت زیاد بودن میزان آتش سوزی به علتخاصیت فراری شدن مواد و خروج مواد از طرف ایجاد دود میزان این مواد کم خواهد شد.