سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر مصیبی – آزمایشگاه نفت دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
محمود ترابی انگجی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پریسا خدیوپارسی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق اثر یک سورفکتانت غیریونی EO/PO Block copolymer برروی کشش بین سطحی نفت خام و آب درمحدوده غلظت ۰ تا ۱/۲۵gr/lit و در محدده دمایی ۲۵ تا ۸۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرارگرفت کشش بین سطحی توسط تکنیک قطره آویزان اندازه گیری شد. در محدوده غلظت ۰ تا ۱/۲۵gr/lit کشش بین سطحی نفت خام و آب از ۲۷/۹۸mN/m به ۴/۳۷mN/m کاهش پیدا کرد تاثیر دما برروی کشش بین سطحی بستگی به غلظت سورفکتانت دارددر پایین غلظت بحرانی مایسل با افزایش دما کشش بین سطحی نفت خام و آب کاهش پیدا کرد و لی دربالای غلظت بحرانی مایسل با افزایش دما کشش بین سطحی به یک مقدار حداقل ۱/۹۷m/Nm دردمای ۴۰ درجه سانتی گراد رسید.