سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم دیرکوند – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
محمد کوتی – گروهشیمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محلول سولفات مس با محلولی از نمک سدیم پتاسیم تارتارات و هیدروکسید سدیم درحضور سورفکتانت های سدیم دودسیل سولفات SDS تریتون ایکس TritonX-100 مخلوطی از سدیم دودسیل سولفات و تریتون ایکس ستیل تری متیل آمونیم برماید CTAB و پلی اتیلن گلیکول PEG واکنش داده شد سپس محصولات بدستآمده با گلوکز کاهنده واکنش داده شد که در مدت زمان و بازده مناسب نانواکسید مس I بدست آمد بررسی های طیف سنجی IR و XRD سنتز این نانوذرات را تایید می کند اندازه کریستالهای نانواکسید بدست آمده برای زمانی که از سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات SDS استفاده شد ۴۲٫۲۴ نانومتر و برای تریتون ایکس TritonX-100 43.68 نانومتر و برای مخلوطی از سدیم دودسیل سولفات و تریتون ایکس ۳۴ نانومتر و برای ستیل تری متیل آمونیم برماید CTAB 48 نانومتر و برای پلی اتیلن گلیکول PEG 40.64 نانومتر می باشد.