سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد (علوم دامی) دانشکده کشاورزی،دانشگاه رازی
فرخ کفیل زاده – دانشیار(گروه علوم دامی ) دانشکده کشاورزی،دانشگاه رازی
مریم صاحبی اعلاء – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین ترکیب شیمیایی وبررسی اثر سه نوع فرایند حرارتی ( با استفاده از اتوکلاو ، فرنوری و تفت دادن) بر روی روند تولید گاز آزمایشگاهی دانه گلرنگ بود. این آزمایش در بهمن ماه سال ۱۳۸۹در آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام شد. در این مطالعه مایع شکمبه از سه رأس گوسفند فیستولا شده ی نژاد سنجابی جمع آوری گردید و روند تولید گاز آزمایشگاهی درساعت های ۲، ۴، ۶، ۹، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ انکوباسیون بررسی شد. پارامترهای تولید گاز، درصد قابلیت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم نیز تعیین گردید. در این مطالعه اثر عمل آوری های فوق بر روی همه ی پارامترهای تولید گاز معنی دار بود. کل گاز تولیدی دانه گلرنگ عمل آوری نشده ۷۸/۱۲ (میلی لیتر به ازای ۲۰۰ میلی گرم ماده خشک) بود که عمل آوری با استفاده از اتوکلاو، فر نوری و تفت دادن گاز تولیدی را به ترتیب به میزان ۱۰/۷، ۴۸/۵ ، ۵۴/۵ (میلی لیتر به ازای ۲۰۰ میلی گرم) کاهش داد که کاهش ایجاد شده بوسیله ی تفت دادن و فر نوری یکسان بود