سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مازیار داریوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واح
سیدمیرسجاد مختاری موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار شبیه ساز میکروسکوپیک Aimsun در ابتدای امر وضع موجود میدان امام حسین (ع) شهر همدان شبیه سازی شده و نتایج خروجی آن با خروجی حالتی که در آن میدان حذف و به یک بلوار با دور بر گردان برای گردش های مختلف تبدیل شده است، مقایسه شده اند که از جمله پارامترهای مهم جهت مقایسه، زمان تأخیر و سرعت متوسط حرکت خودروها می باشد که نتیجه این مقایسه بدین صورت بود که زمان تأخیر که پارامتر بسیار مهمی درتصمیم گیری ها می باشد در حالت وضع موجود دارای میانگین ۸/۶ ثانیه بر کیلومتر بوده و در حالت تبدیل شده آن به یک بلوار با دور بر گردان۱/۷ ثانیه بر کیلومتر می باشد. با این مقایسه می توان به این نتیجه رسید که تبدیل میدان امام حسین شهر همدان به یک بلوار با دوربرگردان در روانی ترافیک ناحیه شمال شرقی این شهر بسیار اثر گذار خواهد بود ولی باید این نکته را نیز در نظر داشت که اینکار هزینه بر می باشد و جنبه اقتصادی نیز بایستی در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد و در نظر گرفتن بعد زمان تأخیر و…به تنهایی کار درستی نیست ولی در صورت تأمین اعتبار برای این پروژه، این تغییر، بسیار در روانسازی تردد این قسمت از شهر همدان تأثیرگذار خواهد بود و از لحاظ هزینه نسبت به سایر گزینه های غیرهمسطح مقرون به صرفه تر می باشد