مقاله اثر سم مار کبرای آسیای مرکزی روی جبران دهلیزی و ترمیم نورونی به دنبال لابیرنتکتومی یک طرفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۶۸۹ تا ۷۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر سم مار کبرای آسیای مرکزی روی جبران دهلیزی و ترمیم نورونی به دنبال لابیرنتکتومی یک طرفه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سم مار
مقاله جبران دهلیزی
مقاله ترمیم نورونی
مقاله لابیرنتکتومی یک طرفه
مقاله الکتروفیزیولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سرکیسیان واغیناک
جناب آقای / سرکار خانم: سرکیسیان جون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: لابیرنتکتومی یک طرفه باعث سندروم حرکتی چشمی، وضعیتی و اختلالات اتونومیک می گردد، علایم این اختلالات رفتاری بعد از مدتی کاهش می یابد، این کاهش رفتاری را جبران دهلیزی گویند. مطالعات زیادی روی جبران دهلیزی بعد از لابیرنتکتومی و ترمیم سلول های عصبی انجام گرفته است، اما هنوز مکانیسم دقیق جبران دهلیزی و ترمیم سلول های عصبی کاملا شناخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سم کبرا در تسریع جبران دهلیزی و ترمیم سلول های عصبی هسته های دهلیزی بعد از صدمه دستگاه دهلیزی می باشد.
مواد و روش کار: مطالعه تجربی حاضر روی ۲۰ رت نر بالغ از نژاد آلبینو با وزن ۲۰۰ تا ۲۶۰ گرم انجام گرفت. ابتدا رت ها به صورت تصادفی به ۱۰ گروه دو تایی؛ کنترل، لابیرنتکتومی و لابیرنتکتومی با تزریق سم مار تقسیم شدند. سپس آزمایش الکتروفیزیولوژی، هیستوکمیکال و مرفولوژی روی گروه های ذکر شده انجام گرفت. جهت بررسی الکتروفیزیولوژی، هسته های پاراونتریکولار و سوپرا اپتیک هیپوتالاموس با فرکانس ۵۰ و ۱۰۰ هرتز به صورت دو قطبی به مدت یک ثانیه تحریک شدند و فعالیت الکتریکی دو طرفه خارج سلولی نورون های دیترز به صورت تتانیک پتانسیشن و تتانیک دیپریشن ثبت گردیدند و در پایان آزمایش الکتروفیزیولوژی ساقه مغز بر داشته شد و برای بررسی هیستوکمیکال فعالیت یون کلسیم وابسته به اسید فسفاتاز در داخل فرمالین ۵ درصد گذاشته شد و ۴۸ ساعت بعد بررسی مورفولوژی انجام گرفت.
یافته ها: افزایش واکنش های مهاری و تحریکی نورون های دیترز در مرحله اول جبران دهلیزی به دنبال تزریق سم مار در ابتدا و رسیدن به حالت نرمال در مرحله پایانی مشاهده گردید. در مطالعه مرفولوژی بعد از لابیرنتکتومی کروماتولیزز مرکزی با کاهش فعالیت یون کلسیم وابسته به اسید فسفاتاز به همراه تورم نورون ها و تخریب آن ها مشاهده گردید. اما با تزریق سم مار شکل سلول ها چند وجهی شده بود، دندریت ها نمایان و گرانولیشن در جسم سلول ها افزایش یافته و رجنریشن سلول ها حادث شده بود.
نتیجه گیری: سم مار نه تنها باعث تسریع در جبران دهلیزی می گردد بلکه باعث ترمیم نورون های هسته جانبی دهلیزی بخش آسیب دیده هم می گردد.