مقاله اثر سمیت غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 بر رشد، بازماندگی و برخی آنزیم های کبدی بچه ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر سمیت غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 بر رشد، بازماندگی و برخی آنزیم های کبدی بچه ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازون برون (Acipenser stellatus)
مقاله آفلاتوکسیکوزیس
مقاله رشد
مقاله بقا
مقاله آنزیم های کبدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل پور جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده رودسری حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: سپهداری ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: پژند ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفلاتوکسین ها مواد شیمیایی سمی هستند که به وسیله انواع قارچ ها ((Aspergillus flavus & Aspergillus parasiticus تولید می شوندکه بطورکلی به عنوان کپک شناخته می شوند. آفلاتوکسیکوزیس بیماری است که در اکثر انواع ماهیان بر اثر تغذیه از غذای آلوده به آفلاتوکسین ها ایجاد می گردند. این مطالعه جهت کسب اطلاعات کاربردی در ارتباط با تاثیرات آفلاتوکسین B1 در موردگونه ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus) انجام پذیرفت. بچه ماهیان ازون برون با میانگین وزن اولیه ۰٫۱۲±۷٫۹۰ گرم پس از عادت دهی، با تراکم ۱۰ عدد در مخازنی با حجم ۵۰ لیتر در شرایط یکسان برای همه تیمارها در غلظت های پیشبینی شده با مقادیر۱۵۰۰ppb ، ۱۸۵۰، ۲۳۰۰، ۲۸۵۰ و ۳۵۰۰ آفلاتوکسین B1 ودو شاهد در ۳ تکرار بررسی شدند. تغذیه بچه ماهیان در تیمارهای آزمایشی و شاهد تا پایان آزمایش روزانه در ۳ نوبت و به مدت ۵۶ روز انجام شد. نتایج نشان دادکه افزایش میزان غلظت سم (۳۵۰۰ppb و ۲۸۵۰) علاوه بر بروز تغییرات رفتاری، تاثیر معنی داری برکارایی شاخص های رشد و تغذیه شامل درصد افزایش وزن (bw%)، بیومس نهایی، ضریب چاقی (K)، رشد روزانه (GR) و نرخ رشد ویژه (SGR) داشت (۰٫۰۵>P). همچنین بیش ترین میزان تلفات در تیمار حاوی بیش ترین غلظت سم (۳۵۰۰ppb) که از روز ۶ آغاز گردید مشاهده شد. پس از ۵۲ روز بچه ماهیان تغذیه شده با غذای حاوی ۳۵۰۰ppb آفلاتوکسین B1 درصد بازماندگی کمتری (%۴۷٫۵۰) را نسبت به تیمارهای(%۵۷٫۵۰) ۲۸۵۰ppb ،(%۶۵) ۲۳۰۰ppb ، (%۸۰) ۱۸۵۰ppb و(%۹۳٫۷۵%) ۱۵۰۰ppb داشتند، در مطالعات فاکتورهای بیوشیمیایی خون با افزایش مقدار سم در غذا تغییرات و اختلاف های آماری در میزان آنزیم های کبدی ALP, ALT, AST مشاهده شد (۰٫۰۵>P).