مقاله اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Astragalus cystosus بر روی رده سلول های HeLa با روش MTT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۰۳ تا ۶۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Astragalus cystosus بر روی رده سلول های HeLa با روش MTT
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Astragalus cystosus
مقاله Hela
مقاله سمیت سلولی
مقاله عصاره اتانولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الداغی لیلاسادات
جناب آقای / سرکار خانم: دهپورجویباری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: میردشتی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: درمان سرطان به وسیله گیاهان دارویی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. در این میان، برخی گونه های گیاهی دارای موادی هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز، موجب مهار یا از بین بردن سلول های سرطانی می گردند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضد سرطانی این گیاه برروی رده های سلولی HeLa بوده است.
مواد و روش ها: سلول های سرطانی سرویکس مورد استفاده در این تحقیق، از بخش تومور بانک انستیتو پاستور ایران تهیه شد. بعد از کشت سلول های سرطانی در محیط آزمایشگاه، غلظت های ۰٫۱۵۶، ۰٫۳۱۲، ۰٫۶۲۵، ۱٫۲۵، ۲٫۵، ۵، ۷٫۵ و ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره ی گیاه، بر روی این رده سلول های سرطانی تاثیر داده شد. بعد از ۷۲ ساعت، مرگ و میر سلول ها، با روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون های آماری، سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد و همچنین آزمون های تی تست با نرم افزار اکسل انجام گرفت.
یافته ها: یافته های این مطالعه، نشان می دهد که عصاره گیاه Astragalus cystosus بر روی رده سلولی سرطانیHela، دارای سمیت سلولی در اکثر غلظت ها بوده و بالاترین مهار آن، درغلظت های ۷٫۵ و ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر است. درصد مهارکنندگی در غلظت های بالاتر مانند ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر، برابر ۲۸٫۹۸ درصد که بیشترین مقدار است، می باشد.
نتیجه گیری: باتوجه به این که عصاره گیاه Astragalus cystosus، دارای خاصیت سمیت سلولی در رده سلول های سرطانی سرویکس (Hela) می باشد، با انجام مطالعات بیشتر بر روی مدل های حیوانی و پس از آن مطالعات کارآزمایی بالینی می تواند به عنوان یک ماده در درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.