مقاله اثر سمیت سلولی عصاره گل سفید (Ammi maju) بر روی رده سلول های سرطانی Hela و MCF7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر سمیت سلولی عصاره گل سفید (Ammi maju) بر روی رده سلول های سرطانی Hela و MCF7
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت سلولی
مقاله عصاره اتانولی Ammi majus
مقاله رده سلولی Hela
مقاله رده سلولی MCF7

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی جدیدی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی دارابی مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه از روش های درمانی متعددی برای درمان سرطان استفاده می شود. ولی متاسفانه در اکثر موارد پاسخ به درمان بسیار ضعیف بوده و اغلب همراه با اثرات جانبی نامطلوب می باشد. عدم پاسخ مطلوب به درمان و رشد سریع این بیماری محققان را به تلاش جهت دستیابی به داروهای موثرتر با اثرات جانبی کم تر وا داشته است. در این مطالعه اثر عصاره اتانولی گل سفید (Ammi majus) بر روی رده سلول های سرطانی Hela و MCF7 مورد بررسی قرار گرفت. رده های سلولی کشت داده شد، سلول ها به تعداد ۱۰۰۰۰ سلول به پلیت ۹۶ خانه منتقل گردیدند. سپس سلول ها در مجاورت غلظت های مختلف A.majus قرار گرفتند.میزان سمیت سلولی با استفاده از آزمون MTT بعد از ۷۲ ساعت بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد عصاره اتانولی گیاه A. majus بر روی رده سلولی Hela رشد سلول ها را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل بعد از ۷۲ ساعت کاهش داده است. میزان IC50، ۱٫۹۲۲ mg/ml محاسبه شده است. همچنین عصاره اتانولی گیاه A. majus در سلول های سرطانی MCF7 نیز رشد سلول ها را به طور معنا داری نسبت به گروه کنترل بعد از ۷۲ ساعت کاهش داده است. میزان IC50، ۰٫۴۸۶ mg/ml محاسبه شده است. این عصاره بر روی سلول های خونی (لنفوسیت و مونوسیت) اثر داده شده است، نتایج نشان می دهد در غلظت ۱۰ mg/ml عصاره تاثیری بر سلول های خونی نداشته است. نتایج پیشنهاد می کند عصاره اتانولی گیاه A. majus باعث مهار رشد سلول های سرطانی MCF7 و Hela شده است.