سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهزار عبداله زاده – گروه صنایع غذایی دانشکده بهداشت وتغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عزیز همایون راد – گروه صنایع غذایی دانشکده بهداشت وتغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که منافع مهمی برای انسان دارند .که از جمله باکتری های فلور طبیعی انسان به شمارمی آیند. حضور باکتری های مقیم ریسک افزایش رشد موفق باکتری پاتوژن را افزایش میدهد .سلامتی راتوسط مقابله با تهاجم باکتری ها افزایش داده ومنبع انرژی نیز بوده وپیشرفت ارگانها را فراهم می آورد .داده های اخیر پیشنهاد می کند که باکتری های روده در سال اول زندگی دستخوش تغییراتی می شو ند وتقریبا بعد از آن ثابت می مانند اگر چه فاکتورهایی نظیر بیمارهای حاد یا بیماری کرونیک درمان توسط آنتی بیوتیک ها ورژیم های غذایی بر روی موقعیت میکروبی روده تاثیر میکنند .مقایسه بین نوزادان تغذیه شده با شیر مادر با نوزادان تغذیه شده با فرمولا در میکرو فلور خیلی متفاوت است در نوزادان تغذیه شده با فرمولا میکرو فلور بیشتر از نوع باکتروئیدز- بیفیدو باکتریوم-انتروکوکوس-استافیلوکوکوس-اشرشیاکولی-لاکتوباسیلوس و کلستریدیوم به عنوان گونه های غالب موجود می باشد نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شوند که یک فرمولای کمکی تکمیل شده میکروبیوتیکی کهروی هم رفته ویژگی میکروبیو تیکی دو نوع تغذیه را دارند .این مقاله مروری در طی دهه اخیر در مورد نقش پروبیوتیک ها در فرمولای نوزادان بحث می کند. ۸۰ % نوزادان پری ترم که کمتر از ۲کیلوگرم وزن دارند اصلی ترین ریسک فاکتور شان نابالغی میکرو ل فور روده وتغذیه انترال می باشد .دو مطالعه استفاده شده از پروبیوتیک کاهش معنی داری را در شیوع بیماری و شدت NEC در مقایسه با گروه کنترل نشان داده است ۴% در برابر ۱۶/۴% %.همچنین مدارکی وجود دارد که وجود پروبیوتیک منافع معنی داری در درمان اسهال حاد در نوزادان وکود کان دارد.پروبیوتیک ها نقش درمانی مفیدی در خلال اسهال وتکرر دفع مخصوص مدفوع در کودکان بازی می کند .پروبیوتیکها از تکثیر هلیکو باکتر ها جلوگیری می کند .در طولانی مدت اثر رشد پروبیوتیک در جلوگیری از آلرژی در نوزادان نشان داده شده است.پروبیوتیک ها افزایش قابل توجهی در پاسخ سیستم ایمنی برای واکسیناسیون هپاتیت B از خود نشان داده اند.مکمل یاری پروبیوتیک برای نوزادان ۶ ماهه برای کاهش دادن خطر بیماریهای آتوپیک وافزایشخطر حساسیت آلرژن در نوزادان دارای خطر بالا مؤثر بوده است .استفاده از مکمل پروبیوتیک در فرمولای نوزادان می تواند محسنات متعددی داشته باشد.