سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ارسلان سلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
اشور محمد قره باش – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
شهریار مقصود لو – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس
زهرا تراز – مربی گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

این آزمایش به منظور تاثیر سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر متابولیت های چربی خون جوجه های گوشتی به اجرا درآمد. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه یکروزه گوشتی سویه کاب ۵۰۰ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح چربی (صفر، ۲/۵ و ۵ درصد) با ۴ تکرار و در هر تکرار ۲۰ قطعه جوجه گوشتی به مدت ۴۲ روز استفاده شد . کلیه متابولیت های خونی تری گلیسرید، کلسترول، HDL و LDL و VLDL تحت تاثیر چربی جیره های غذایی قرار گرفت (۰/۰۵>P) . با افزایش سطح چربی مقادیر VLDL و LDL افزایش و مقدار کلسترول کاهش یافت. بیشترین مقدار کلسترول مربوط به سطح ۰ درصد چربی جیره غذایی ( ۱۲۷/۶۲ میلیگرم/دسی لیتر) و کمترین مقدار کلسترول مربوط به سطح ۵ درصد چربی جیره غذایی (۱۱۱/۳۷ میلیگرم /دسی لیتر) بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از سطوح مناسب روغن های گیاهی نقش مفیدی در کنترل شاخص های متابولیت های چربی خون جوجه های گوشتی ایفا می کند.