سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد صادقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
الهام اصل مشتاقی – دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
مهدی زارع – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

چکیده:

ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های مرکبات (Citrus spp.) در جهان است. بخش عمده باغ های مرکبات ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند. در چنین مناطقی میزان زیاد تبخیر از سطح خاک، منجر به تجمع املاح مختلف در لایه سطحی خاک می گردد. در نتیجه شوری خاک به عنوان یکی از مسائل مهم در مناطق خاص کشت و پرورش مرکبات مطرح است این پژوهش به منظور بررسی میزان تغییرات پرولین برگ و ریشه در دانهالهای چهار گونه مرکبات شامل سیتروملو، نارنج، ولکامرلمون، و مکزیکن لایم ) با تیمار نمک های کلرید سدیم از طریق آب آبی اری حاو ی غلظت (شاهد ۲/۵ و ۵ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم و به مدت ۱۲ هفته انجام گردید .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد (۰/۵۷ که تنش شوری ناشی از کلرید سدیم به صورت معنیداری رشد پایه های مرکبات را محدود می سازد، اما پاسخ پایه های مختلف به شرایط تنش یکسان نبود. پایه سیتروملو توانایی بیشتری در تحمل تنش شوری نسبت به مکزیکن لایم ،ولکامرلمون و نارنج نشان داد. علاوه بر این، مشخص گردید که تجمع پرولین در بافت های برگ و ریشه مرکبات درشرایط تنش بلند مدت به سمیت ناشی از یون ها بستگی دارد، علاوه براین در این پژوهش نشان داده شد که تجمع پرولین با میزان تحمل به تنش گونه ها ارتباط داشت