سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل عباسی – اعضا هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجتبی زاهدی فر –
مرتضی محرم خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی
ناصر تیمورنژاد – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق استفاده از سطوح صفر ۱۰۰ ، ۶۶ و ۳۳ درصد پسماند میوه و تره بار خشک شده به جای قسمت علوفه ای درجیره بره های نر پرواری مورد ارزیابی قرارگرفت ابتدا پسماند میوه و تره بار که در پایلوت خط تبدیل پسماند میوه و تره بار به خوراک دام تبدیل شده بود را با سایر اقلام خوراکی جیره ها کاملا مخلوط نموده به نحوی که هر ۴ جیره آزمایشی از لحاظ میزان مواد مغذی همسان بودد جیرهای آزمایشی که قبل ا زمصرف بصورت پلت درآمده بودند را به مدت ۸۲ روز به ۴۸ راس بره نر نژاد مغانی که به ۴ تیمار و ۴ تکرار و ۳ مشاهده درهر تکرار که بطور کاملا تصادفی درباکسهای مختلف تقسیم شده بودند در دو وعده صبح و بعدازظهر خورانده شد درطول مدت ازمایش همه روزه میزان خوراک مصرفی و باقی ماندن خوراک جمع آوری و توزین شدند. حیوانات آزمایشی هر ۲۱ روز یکبار با اعمال ۱۶ ساعت محرومیت از آب و خوراک وزن کشی شدند. کلیه اطلاعات بدست آمده شامل میزان خوراک مصرفی روزانه افزایش وزن روزانه ضریب تبدیل غذایی و هزینه خوراک برای تیمارهای مختلف درطول دوره پرواری درنرم افزار EXCEL وارد و داده های حاصله برای هر متغیر درقالب طرح آماری کاملا تصادفی با استفاده از بسته نرم افزاری (SAS 2004- 9.1 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفته و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.