سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم جرگه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
رضا صالحی محمدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

ذرت شیرین با نام علمی Zea mays Var saccharta از خانواده گرامینه میباشد. این محصول از لحاظ مصرف دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و حاوی نشاسته و ویتأمین ها و مواد قندی است. با توجه به اینکه کود نیتروژن در افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی نقش بسیار مهمی دارد. برای بررسی تعیین بهترین رقم سازگار و کود نیتروژن مناسب با رقم برتر جهت کشت در منطقه جیرفت آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی صورت گرفت. در این آزمایش نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در ۴ سطح N1=0kg/ha و N2=75kg/ha و N3=150kg/ha و N4=225kg/ha و رقم به عنوان فاکتور فرعی در ۳ سطح V1=HarvestGold و V2=Chase و V3=Powerhouse در نظر گرفته شد دراثر متقابل بین کود و رقم بیشترین عملکرد مربوط به کود ۱۵۰ کیلوگرم و رقم هاروست گلد بود که نسبت به سایرین به میزان ۵۰-۳۰ درصد افزایش عملکرد داشت ولی رقم چس و کود نیتروژن صفر کیلوگرم کمتر از همه بود.