سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد ایرانی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق
عبدالله شیرزاد اسکی – دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق
کاوه جعفری خورشیدی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق

چکیده:

در این آزمایش اثر سطوح مختلف مخمر ای مکس در تغذیه زمستانه و بهاره زنبور عسل و تأثیر آن بر تخم ریزی ملکه وتلفات زنبورها مورد بررسی قرار گرفت . در این طرح از ۱۶ کندو از نوع لانگسترود و از نژاد زنبور عسل ایرانی Apis,M.meda که از زیر شاخه زنبور عسل معمولی Apis mellifera می باشد، در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار به مدت ۱۲۰ روز مورد بررسی قرار گرفت. مخمر ای مکس به میزان ۰ و ۲ و ۵ و ۱۰ درصد در تغذیه زنبورها مورد استفاده قرار گرفت. شمارش تخم ها وجمع آوری تلفات هر ۲۰ روز انجام می گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که مخمر ۲ درصد استفاده شده اثر معنی داری در افزایش میزان تخم ریزی ملکه و کاهش میزان تلفات داشته و همچنین در این تیمار مشکلات گوارشی در زنبورها مشاهده نشد. در حالی که در تیمار ۱۰ درصد استفاده از مخمر ای مکس، بیشترین میزان تلفات زنبورها، کاهش جمعیت و در نتیجه کاهش شدید تخم ریزی ملکه مشاهده شد . از طرفی این تیمار سبب بروز اسهال به دلیل افزایش اشرشیاکولی گردید . در تغذیه بهاره، تیمار شاهد دارای شرایطی طبیعی پرورش بوده و تی مار تغذیه شده با مخمر ۵ درصد نیز دارای تلفات بالا و کاهش تخم ریزی ملکه و علائم خفیف اسهال بود.