سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهرام افشارحمیدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا
سراین رزاق زاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
احمدعلی مانی – کارشناس مرکز پرورش و اصلاح نژاد گاومیش شمال غرب کشور
بهروز قنبری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

در استان آذربایجان غربی ۱۳۰ هزار راس گاومیش وجود دارد که در شرایط روستایی ۳ الی ۸ کیلوگرم شیر با متوسط ۶ درصد چربی و ۴ درصد پروتئین تولید می کند. این مطالعه با هدف بررسی اثر سطوح مختلف علوفه به کنسانتره بر روی میزان تولید و ترکیبات شیر گاومیش های شیرده بر روی ۶ راس گاومیش آذری از هفته اول زایش و در قالب طرح مربع لاتین چرخشی ۳×۳ تکرار شده اجرا گردید. تیمارها سه نوع جیره با سطوح مختلف علوفه به کنسانتره ( به ترتیب ۳۵:۶۵، ۴۵:۵۵ و ۵۵:۴۵ ) بودند. نتایج نشان داد که دام ها در زمان تغذیه با جیره دارای ۵۵ درصد کنسانتره بیشترین میزان ماده خشک و کمترین میزان NDF را دریافت نمودند و اختلاف بین تیمارها معنی دار بود. میزان تولید و ترکیبات شیر تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت، میزان تولید شیر در تیمار دو بیشتر بوده و چربی شیر با افزایش میزان کنسانتره کاهش ولی درصد پروتئین با افزایش کنسانتره افزایش داشت.