سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید مهدی مرسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، کارشناس مرکز تح
علیرضا فانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، کارشناس مرکز تح
محسن علمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

هدف از این مطالعه تاثیر سطوح مختلف زئولیت برعملکرد بوقلمون های بومی موجود در ایستگاه تحقیقاتی ارسباران، بود . برای انجام این مطالعه، آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۷۲ قطعه بوقلمون در دو جنس نر و ماده از سن ۱۱۲ روزگی بطور تصادفی انتخاب شدند. به این منظور چهار جیره غذایی شامل جیره غذایی شاهد (فاقد زئولیت )، جیره غذایی حاوی ۲ در صد زئولیت و جیره غذایی حاوی ۴ در صد و جیره غذایی حاوی ۶ در صد زئولیت استفاده شد. جیره های غذایی بر اساس توصیه های جداول NRC (1994) به صورت یکسان از لحاظ انرژی و پروتئین تنظیم و در جیره رشد (۲۰-۱۶ هفتگی) و (۲۴-۲۰ هفتگی) استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تاثیر زئولیت بر میانگین خوراک مصرفی در سنین ۱۵۴ و ۱۶۸ و ۱۸۲ و ۱۹۶ روزگی (۰/۰۱>P) معنی دار است. اثر تیمار بر روی تری گلیسرید وکلسیم و کلسترول از لحاظ آماری معنی دار نبود .