مقاله اثر سطوح متفاوت ریشه گیاه نی (Phragmites australis) به عنوان غذای مکمل بر رشد و راندمان تغذیه کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۹۰ تا ۴۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر سطوح متفاوت ریشه گیاه نی (Phragmites australis) به عنوان غذای مکمل بر رشد و راندمان تغذیه کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریشه گیاه نی (Phragmites australis)
مقاله کپور معمولی (Cyprinus carpio)
مقاله معیارهای رشد تغذیه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علاف نویریان حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پروژه استفاده بهینه از ریشه گیاه نی بومی به عنوان یک مکمل در جیره غذایی کپور معمولی (Cyprinus carpio) می باشد. با توجه به اینکه تاکنون هیچگونه مطالعات جامعی در این خصوص صورت نگرفته است، از این رو یک آزمایش ۸ هفته ای جهت دستیابی به میزان مطلوب ریشه گیاه نی در جیره انجام شد. ۴ جیره غذایی تجاری کپور معمولی حاوی ۰، ۳، ۶، ۹ و ۱۲ درصد پودر ریشه گیاه نی در تیمار های ۳ تکراری مورد تغذیه ماهیان جوان قرار گرفت. بین ۱۵ عدد مخزن فایبر گلاسی ۵۰۰ لیتری تعداد ۹۰ قطعه بچه ماهی با وزن متوسط ۵۰±۲ گرم به صورت تصادفی که با ۴۰۰ لیتر آب پر شده بودند، توزیع گردید. غذادهی روزانه در ۳ نوبت (۷ صبح-۱۲ ظهر- ۵ بعدازظهر) به میزان ۵ درصد وزن بدن انجام گردید. بهترین عملکرد رشد، راندمان تغذیه ای در جیره های ۶ و ۹ درصد مشاهده شد و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد (P<%5). اختلاف معنی دار بین تیمارهای شاهد با تیمار حاوی ۳ درصد پودر ریشه گیاه نی مشاهده نشد (P>%5). اگرچه تیمار حاوی ۱۲ درصد ریشه گیاه نی منجر به کاهش عملکرد رشد و بازدهی بچه ماهیان شدند (P<%5). اما ترکیبات مغذی لاشه بین تیمارهای مختلف تا سطوح ۹ درصد اختلاف معنی داری نشان ندادند (P>%5). اگرچه ترکیبات لاشه در تیمار حاوی ۱۲ درصد پودر ریشه نی عدم بهبود را در مواد مغذی نشان دادند (P<%5).