سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد-گرایش شناسایی و انتخاب مواد مه
سید فرسید کاشانی بزرگ – دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مواد
عباس هنر بخش رئوف – دانشیار، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق استفاده از فرایند اصطکاکی هم زننده جهت ایجاد لایه های نانو کامپوزیت سطحی AI/AIN بر زیر لایه آلومینیومی و تعیین نقش سرعت چرخش ابزار در این فرایند بوده است. بدین منظور پودر AIN با میانگین اندازه دانه ۶۵nm به منطقه هم زده وارد گردید. نتایج میکروسکوپ الکترونی حاکی از تجمع ذرات پودری در لایه های سطحی کامپوزیتی ایجاد شده و توزیع مناسب تر آنها با افزایش سرعت چرخش ابزار است. با تنظیم سرعت چرخش از تجمع ذرات کاسته و سبب توزیع یکنواخت آنها با مقیاس نانو متری در زمینه لایه سطحی شد. سختی سنجی میکروسکوپی لایه های سطحی نشان داد که لایه نانو کامپوزیت سطحی ایجاد شده ، سختی در حدود دو برابر زیر لایه آلیاژ آلومینیومی دارد و نیز سختی این لایه با افزایش سرعت چرخش بیشتر می شود.