سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد شیخ داودی – استادیار مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید مینایی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تحقیقات متعددی دردنیا در خصوص مکانیک زمین گیرایی و عوامل موثر برآن انجام گرفته و مدلهای پیش بینی زیادی تدوین گردیده ولی براساس بررسی های بعمل آمده تاکنون درمورد تاثیر سرعت پیشروی برعوامل عملکردی زمین گیرایی رابطه ای تدوین نشدها ست دراین تحقیق علاوه بر مقایسه مقادیر اندازه گیری شده عوامل عملکردی زمین گیرایی تایر لاستیکی مدلکوچک با مقادیر محاسبه شده توسط سه مدل معتبر از مدلهای موجود اثر سرعت پیشروی برعوامل عملکردی زمین گیرایی نیز مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت. آزمایشها ضمن ساخت و تجهیز مخزن خاک سرپوشیده آزمایشگاهی در شرایط کنترل شده اجرا و داده برداری توسط سیستمی شامل حسگرها مبدلهای مختلف تقویت کننده دیتالاگر و رایانه انجام گرفت.