مقاله اثر سرریز ریسک دلار ایالات متحده آمریکا بر قیمت نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۹۹ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر سرریز ریسک دلار ایالات متحده آمریکا بر قیمت نفت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار نفت خام
مقاله بازار دلار ایالات متحده آمریکا
مقاله مدیریت ریسک
مقاله ارزش مخاطره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری عباد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غالبا از دلار ایالات متحده آمریکا در معاملات بین المللی نفت خام به عنوان پول صدور صورت حساب استفاده می شود. بنابراین، این باور وجود دارد که وقوع نوسان و ریسک در بازار دلار آمریکا، زمینه ای برای نوسان قیمت در بازار نفت و به ویژه انتقال ریسک به این بازار است. زمانی که چشم انداز بازار دلار ایالات متحده آمریکا امیدبخش به نظر نرسد، حجم زیادی پول روانه بازارهای نفت می شود، بنابراین، قیمت نفت افزایش می یابد. در نتیجه بعضی فرصت های سرمایه گذاری و سفته بازی برای تاجرانی که واسطه بین بازار نفت و بازار دلار آمریکا هستند، می تواند به وجود آید. وجود چنین رابطه ای بین این دو بازار، ضرورت کنترل و نظارت ریسک مالی بین این دو بازار را ایجاب می کند. این مقاله از روش نوین در مدیریت ریسک، یعنی روش (VaR) و آزمون علیت گرنجر در ریسک برای آزمون اثر سرریز ریسک بین بازار نفت خام و بازار دلار آمریکا استفاده می کند. نتایج نشان می دهند که از منظر ریسک بازار، فعل و انفعال بین بازار نفت خام و بازار دلار ایالات متحده آمریکا قوی نیست. بر اساس این، اثر سرریز ریسک بین دو بازار کاملا محدود است.