مقاله اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۳۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش در معرض ریسک
مقاله مدل GED-GARCH
مقاله اثر سرریز ریسک فراسوی و فروسوی
مقاله آزمون کوپیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی نایینی سیداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: صیادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (VaR) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام WTI با استفاده از مدل GED-GARCH که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های روزانه قیمت نقدی و آتی های WTI درون نمونه از ژانویه ۱۹۸۶ تا دسامبر ۲۰۱۰ و داده های خارج از نمونه نیز از ژانویه 2011 تا جولای ۲۰۱۲ در نظر گرفته شده است. برای بررسی صحت مدل VaR برآورد شده از آزمون کوپیک استفاده شده و همچنین با استفاده از روش علیت گرنجری در ریسک به بررسی اثر سرریز ریسک میان بازدهی قیمت آتی ها و نقدی برای شاخص نفت خام WTI در بازار نایمکس پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توزیع آماری بازدهی قیمت در بازار نقدی و آتی های نفت WTI، توزیعی با دنباله چاق می باشد. بررسی ها همچنین اثر سرریز ریسک فراسوی معنی داری در سطح اطمینان ۹۹ درصد از آتی ها به نقدی را تایید می کند که نشان می دهد در زمان های افزایش قیمت نفت مانند دهه ۲۰۰۰، ریسک بازار آتی ها به نقدی منتقل شده است.