مقاله اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سایکوسل
مقاله عملکرد زیستی
مقاله گلرنگ
مقاله محلول پاشی برگی
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معراجی پور میترا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی دهنوی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معراجی پور مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش نیتروژن خاک همراه با تراکم بالای گیاه موجب افزایش رشد رویشی و کاهش شاخص برداشت می شوند. هدف از این آزمایش بررسی اثر سایکوسل در سطوح بالای نیتروژن و تراکم بر عملکرد دانه گلرنگ و اجزای عملکرد بود. بدین منظور آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار با استفاده از گلرنگ رقم اصفهان ۱۴ در منطقه یاسوج در سال زراعی ۱۳۸۹ انجام شد. عامل اصلی کود نیتروژن (۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و هورمون سایکوسل (صفر و ۶-۱۰ مولار) به صورت فاکتوریل و عامل فرعی تراکم کشت (۲۰، ۲۵ و ۳۳٫۳۰ بوته در مترمربع) بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش سایکوسل، نیتروژن و تراکم برای عملکرد دانه و اجزای عملکرد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه (۳۱۴۶٫۴۰ کیلوگرم در هکتار) از مصرف کمترین میزان نیتروژن (۵۰ کیلوگرم در هکتار) و تراکم ۲۵ بوته در مترمربع با کاربرد سایکوسل حاصل شد. برهمکنش نیتروژن و تراکم، همچنین برهمکنش سایکوسل و تراکم بر درصد روغن دانه معنی دار بودند. کمترین میزان نیتروژن مصرفی و تراکم ۲۵ بوته در مترمربع، درصد روغن را افزایش دادند. بیشترین تاثیر بر افزایش عملکرد و کیفیت دانه در شرایط این آزمایش از تراکم بالا و سایکوسل منشا گرفته است و تاثیر نیتروژن به خاطر حاصل خیزی بیش از اندازه خاک مزرعه کم بوده است.