مقاله اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی (.Artemisia aucheri Boiss) تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی (.Artemisia aucheri Boiss) تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله درمنه کوهی
مقاله سالیسیلیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایتمند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) خارجی در غلظت ۰٫۵ میلی گرم در لیتر بر برخی فرآیندهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه درمنه کوهی تحت سه سطح شوری (صفر، ۵۰ و ۱۵۰) میلی مولار بررسی شد. شوری به تنهایی شاخص های رشد گیاه مانند وزن خشک و طول بخش هوایی و ریشه گیاه و همچنین، مقدار کلروفیل کل و کاروتنوئیدها و محتوی پتاسیم گیاه را کاهش داد، در حالی که تیمار گیاهان با SA تحت تنش شوری باعث افزایش آنها شد. مقدار پراکسیداسیون لیپیدهای غشا و درصد نشت غشا و مقدار پراکسید هیدروژن و محتوی سدیم گیاه نیز تحت تیمارهای شوری افزایش یافت، در حالی که حضور SA خارجی باعث کاهش این مقادیر شد. این نتایج می تواند گویای اثر تعدیل کننده SA بر فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه درمنه کوهی تحت تنش شوری باشد.