سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه قاضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی برادران فیروزآبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود
فرشید قادری فر – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حمید عباس دخت – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی اثرات زوال بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد پنبه (رقم سای اکرا) آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده کردکوی به اجرا در آمد. کیفیت بذر در سه سطح شاهد و قرار دادن بذر در دمای ۴۲ درجه سانتیگراد به مدت ۳ روز و ۴ روز به عنوان فاکتور فرعی در سه تاریخ کاشت ۱۸ اردیبهشت، ۳ خرداد و ۲۷ خرداد به عنوان فاکتور اصلی به صورت آزمایش کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. با کاهش کیفیت بذر عملکرد وش کاهش یافت، میزان کاهش عملکرد وش در تیمار سه روز زوال و تیمار چهار روز زوال نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۱۵/۲۸ و ۲۲/۶۷ درصد بود که علت اصلی آن کاهش تراکم ناشی از زوال بذرها میباشد. همچنین با تأخیر در کاشت نیز عملکرد وش کاهش یافت که دلیل آن کاهش تعداد غوزه در متر مربع و کاهش تعداد غوزه باز شده در بوته میباشد