سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رجایی بایگی – کارشناس ارشد مهندسی معدن
جواد علوی – کارشناس ارشد عمران محیط زیست

چکیده:

یکی ازدغدغه های موجود درمورد راهها و نواحی مسکونی اطراف دیواره های شیبدار پایدارسازی این دیواره ها می باشد این مساله در مناطقی با میزان بارندگی زیادحالت بحرانی به خود می گیرد و ایمن سازی و پایدارسازی اهمیت بیشتری پیدا می کند یکی از روشهای معمول در جهت افزایش ضریب اطمینان استفاده از زهکش ها و بویژه زهکشهای افقی می باشد دراین مطالعه به ارزیابی اثر زهکشهای افقی در ایمن سازی دیواره ها یی با شیب های ۲۶ درجه و ۱۸ در مناطقی با خاک رسی و ماسه ای ریزدانه پرداخته شده است جهت مدلسازی از نرم افزارهای SLOPE/W , SEEP/W و XStable استفاده و در ابتدا اثر چند زهکش در فواصل مورد ارزیابی قرارگرفته اند و سپس تاثیر زهکش را به تنهایی بررسی شده است.