مقاله اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰۵۷ تا ۱۰۶۶ منتشر شده است.
نام: اثر زمان بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در خاک آلوده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان
مقاله کود گاوی
مقاله عصاره گیری پی در پی
مقاله سرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان رستمی قدسیه
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی زاده آهنگر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: لکزیان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزودن عناصر سنگین به خاک، باعث تغییر الگوی اصلی توزیع عناصر سنگین در خاک می شود و توزیع عناصر سنگین در خاک بستگی به نوع عنصر، سطح کاربرد، زمان افزودن عناصر و ویژگی های خاک دارد. این تحقیق، جهت بررسی اثر زمان بر توزیع بخش های شیمیایی سرب در خاک انجام گردید. تیمارها شامل کاربرد دو سطح کود گاوی (صفر و ۵ درصد) و دو سطح سرب با استفاده از نمک نیترات سرب (صفر و ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بود. نمونه ها به مدت ۱۲۰ روز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت ۶۰ درصد ظرفیت زراعی، انکوباسیون شدند. و در ۴ بازه زمانی (۳۰-۰، ۶۰-۰، ۹۰-۰، ۱۲۰-۰ روز)، توزیع شکل های شیمیایی سرب، با روش عصاره گیری پی در پی تعیین شد. نتایج نشان داد گذشت زمان باعث کاهش بخش سرب تبادلی، کربناته و باقیمانده و افزایش سرب متصل به اکسید آهن- منگنز و ماده آلی گردیده است. همچنین در تیمار اثر برهمکنش زمان با کود گاوی، کاهش بخش تبادلی و باقیمانده و افزایش بخش سرب کربناته، اکسید آهن- منگنز و ماده آلی مشاهده شد و حاصل برهمکنش زمان با غلظت سرب، منجر به کاهش در بخش سرب تبادلی، کربناته و باقیمانده و افزایش در بخش سرب متصل به اکسید آهن- منگنز و ماده آلی گردید. لذا از آنجایی که بیش ترین زیست فراهمی و بخش بالقوه سمی سرب، در بخش محلول- تبادلی است، مزیت این تحقیق کاهش این بخش با گذشت زمان است.