سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد محب – دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم حیدری – دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق تهیه غشاء PVA پلی وینیل الکل و انجام اتصال عرضی آن توسط واکنش حرارتی با فوماریک اسید و بررسی زمان انجام واکنش اتصال عرضی برمقاومت مکانیکی و حرارتی غشا PVA و دستیابی به بهترین زمان برای واکنش می باشد براساس نتایج بدست افزایش زمان واکنش برمقاومت حرارتی و مکانیکی غشا افزوده و باعث افزایش مناطق آمرف غشا می گردد این نکته از آن جهت حائز اهمیت می باشد که انتقال مواد از غشا از درون مناطق آمرف آن صورت میگیرد.