سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمدسعید تدین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
علی رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف کاشت و مراحل مختلف برداشت بر روی عملکرد و مقدار ماده موثره بابونه، آزمایشی( ۱۰،۲۰ و ۳۰ مهرماه) و مراحل مختلف برداشت(ابتدای گلدهی، ، بصورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای تاریخ کاشت اواسط گلدهی و انتهای گلدهی) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در بخش فرگ از توابع شهرستان داراب در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. نتایج نشان داد اثر متقابل تاریخ های کاشت و برداشت بر روی عملکرد گل تازه معنی داراما بر روی تعداد گل معنی دار نبود. بیشترین تعداد گل( ۴۰۳۷ گل در متر مربع)، عملکرد گل تازه( ۳۲۹۰ کیلوگرم در هکتار)درتاریخ کاشت اول( ۱۰ مهرماه) حاصل شد. در مراحل مختلف برداشت بیشترین تعداد گل( ۳۷۶۸ گل در متر مربع) دربرداشت اول(اوایل گلدهی)، عملکرد گل تازه( ۴۳۲۴ کیلوگرم در هکتار) در برداشت سوم(انتهای گلدهی) بود. با توجه به نتایج حاصل به نظر می رسد تاریخ کاشت اول( ۱۰ مهرماه) و برداشت دوم(اواسط گلدهی) بهترین تیمارها برای حصول به بالاترین تعداد گل و عملکرد گل تازه در بابونه می باشند و می توان برای منطقه فرگ توصیه نمود.