سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زینب حسام – گروه شیمی دانشگاه پیام نور صندوق پستی ۱۶۷۶۱ ۷۹۶۳ تهران ایران
مهدی فروزانی –
علیرضا شاکری – گروه شیمی دانشگاه گلستان

چکیده:

امروزه یکی از روش های عمده جهت حذف نمک های موجود در یک محلول، استفاده از فیلتر زغال اکتیو می باشد. اساس کار این روش جذب سطحی است. زغال اکتیو یک جاذب سطحی با کارآیی بالا می باشد و در هیچ حلال شناخته شده ای حل نمیشود و برجسته ترین مشخصه ی آن حذف انتخابی آلاینده هاست. در این تحقیق برای تولید گاز دی اکسید کربن از گازوئیل به عنوان سوخت هیدروکربنی و از مونو اتانول آمین به عنوان جاذب گاز دی اکسید کربن استفاده شد. در حین فرآیند جذب و آزاد سازی گاز دی اکسید کربن، در اتانول آمین مزاحمت ها ی آنیونی )کلرید، نیتریت، نیترات و . . . ( تولید نمک های پایدار حرارتی کرده که باعث تخریب اتانول آمین می شود. در این مقاله، جهت جداسازی نمک های پایدار حرارتی علاوه بر زغال اکتیو از نانو لوله کربنی به علت مساحت سطح بالا نیز استفاده شد و اثر دانه بندی زغال اکتیو بر جداسازی نمک های پایدار حرارتی و همچنین اثر زغال اکتیو به همراه نانو لوله کربنی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت