سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه سرافرازی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی کدیور – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
صبیحه سلیمانیان زاد – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بسیاری از گیاهان بومی ایران دارای خاصیت ضد میکروبی هستند که قابلیت استفاده در محصولات غذایی صنعتی به عنوان جایگزینی برای مواد ضد میکروبی سنتزی را دارند. معمولا این ترکیبات در حالت طبیعی قابلیت استفاده در محیط ماده غذایی را ندارند، بنابراین باید آن ها را به شکلی درآورد که بتوان آنها را در محیط ماده غذایی استفاده کرد. هدف از این مطالعه تبدیل اسانس دو گیاه بومی ایران به شکل قابل استفاده در محیط ماده غذایی با استفاده از روش ریز پوشینه دار کردن و بررسی اثر این روش در حفظ خاصیت ضد میکروبی اسانس این گیاهان است. در این مطالعه اسانس دو گیاه دارویی بومی ایران تهیه گردید و توسط روش خشک کن پاششی به صورت ریز پوشینه دار تبدیل شدند. سپس خاصیت ضد میکروبی این اسانس ها، در مقابل سویه هایی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قبل و بعد از عمل ریز پوشینه دار کردن اندازه گیری شد تا اثر ریز پوشینه دار کردن در حفظ و یا ارتقا خاصیت ضد میکروبی اسانس این گیاهان، مشخص شود. این مطالعه مهر ماه سال ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، بخش علوم و صنایع غذایی انجام شد