سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید عباسیان – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی
مجید تقی زاده –

چکیده:

سنتز نانوکاتالیست زئولیتی ۵-H-ZSM به روش هیدروترمال، اندازه ذره و شکل شناسی کاتالیست ها و اثر ریز امواج و امواج فرا صوتی در ساخت کاتالیست مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. کاتالیست های زئولیتی با نسبتSi/Al برابر ۱۲۵ در دمای ۱۸۰ درجه سانتیگراد، در مدت زمان پیر سازی ۳۰،۱۵ و ۶۰ دقیقه و زمان کریستال سازی ۲۴و۴۸ و ۷۲ ساعت ساخته شده و تاثیر این پارامترها به همراه روش ساخت روی خواص زئولیت های سنتزی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار و شکل شناسی کاتالیست ها توسط روشهای آنالیزSEM و XRD مطالعه گردید. نتا یج بدست آمده نشان داد که با استفاده از ریز امواج می توان زمان ساخت کاتالیست را به ۱/۳ و با استفاده از امواج فرا صوت به حدود نصف کاهش داد