مقاله اثر روغن های ذرت و ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر روغن های ذرت و ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن ذرت
مقاله روغن ماهی
مقاله اسیدهای چرب امگا- ۳ و امگا ۶
مقاله یادگیری احترازی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به استفاده روزافزون از اسیدهای چرب اشباع و عوارض ناشی از مصرف زیاد آن ها در کل ساختارهای فیزیولوژیک بدن، بررسی اثرات اسیدهای چرب غیراشباع از جمله امگا-۳ و امگا-۶ و تناسب مصرف این دو با یکدیگر بر عملکردهای فیزیولوژیک بدن امری ضروری است، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر تداخل عمل روغن های ذرت و ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موش های صحرایی نر بالغ صورت گرفته است. در این پژوهش تجربی ۷۲ سر موش صحرایی نر بالغ در گروه های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. گروه شاهد فقط ۱ میلی لیتر آب مقطر، ۶ گروه تجربی در دسته های مختلف، روغن ذرت را به میزان ۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ و روغن ماهی سالمون را به میزان ۰٫۲۵، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن و ۱ گروه تجربی دیگر مقادیر ۰٫۵ و ۱٫۵ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب روغن ماهی سالمون و روغن ذرت را به صورت گاواژ روزانه به مدت ۲۸ روز، دریافت نمودند. برای بررسی رفتار یادگیری احترازی، به کمک دستگاه شاتل باکس موش ها تحت آموزش قرار گرفتند و ۲۴ ساعت بعد از آموزش موش ها تحت تست به خاطرآوری قرار گرفتند. داده ها با کمک آزمون آنووا، (ANOVA) توسط نرم افزار آماری SPSS-18 مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مصرف روغن های ذرت و ماهی سالمون به تنهایی باعث تقویت یادگیری می شود و مصرف هم زمان این دو به ترتیب با نسبت های ۳ به ۱، موجب تقویت بیشتر یادگیری احترازی نسبت به روغن های مذکور به تنهایی می گردد. اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶ به نسبت ۳ به ۱ بیشترین اثر را در تقویت یادگیری احترازی دارند، لذا با انجام تحقیقات بیشتر می توان و با استفاده از نسبت های ذکر شده نسبت به تقویت یادگیری و پیش گیری از عوارض آلزایمر، از آن بهره برد.