مقاله اثر روش های پرایمینگ فیزیکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر، رشد و عملکرد گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر روش های پرایمینگ فیزیکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر، رشد و عملکرد گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ فیزیکی
مقاله گندم
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکاری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: باصرکوچه باغ سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثیر روش های مختلف پرایمینگ فیزیکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر، رشد و عملکرد گندم رقم فلات، آزمایشی اجرا شد. تیمارها شامل شش روش پرایمینگ (اولتراسونیک با حداکثر ۳ وات بر سانتی متر مربع، لیزر با طول موج ۶۳۲۸ آنگستروم، میدان مغناطیسی با شدت ۰٫۶ تسلا، اشعه های گاما و بتا با شدت ۲ میکروکوریل) در مدت زمان های ۵ و ۱۰ دقیقه به همراه شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای اشعه لیزر و میدان مغناطیسی به مدت ۵ دقیقه روی طول دوره جوانه زنی نهایی بذر گندم از سایر تیمارها موثرتر بودند. گیاهچه های حاصل از تیمار میدان مغناطیسی بذور به مدت ۵ دقیقه نسبت به اشعه بتا و اولتراسونیک بنیه قوی تری داشتند. گیاه گندم در اثر اعمال تیمارهای میدان مغناطیسی و اشعه گاما در مدت های ۱۰-۵ دقیقه قادر به تولید دانه های بزرگ تر با وزن هزار دانه برابر ۵۵٫۶ گرم بود. عملکرد حاصل از بذور تیمار شده با میدان مغناطیسی ۵ دقیقه ای نسبت به شاهد ۲۱٫۵ درصد بیشتر برآورد شد. تیمار اشعه لیزر به مدت ۵ دقیقه به همراه تیمارهای میدان مغناطیسی و اشعه گاما در مدت زمان های مختلف توانستند عملکردی معادل ۵۸۸ گرم در هر متر مربع تولید کنند. عملکرد دانه در تیمار شاهد ۷۱ گرم کمتر از میانگین بهترین تیمارها بود.