سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه جلال – مهندس پلیمر، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
زهره عسگرزاده – مهندس پلیمر، تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت
محمدحسین بهشتی – دانشیار تهران

چکیده:

این تحقیق تلاشی در جهت شناسایی اثر رقیقکننده اکسیران ۲- متیل ۲،۲ – دیمتیل اکتانات بر خواص رزین اپوکسی نووالاک است، لذا اثر این رقیقکننده بر خواص فیزیکی- مکانیکی و مقاومت شیمیایی یک رزین اپوکسی نووالاک مطالعه شده است. از این رو سه آمیزه با مقادیر رقیقکننده، ۶۰ ۶۵و۷۰phr تهیه و گرانروی، زمان ژل شدن، سختی، خواص خمشی ومقاومت شیمیایی آنها مطالعه شده است