سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی درویش نیا – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان.
یونس رضایی دانش – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
احسان اله زیدعلی – دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
نادر آزادبخت – کارشناس ارشد بخش آفات و بیماریها، مرکز تحقیقات لرستان

چکیده:

گیاه هرز عروسک‌پشت‌پرده (Physalis divericata) از خانواده بادنجانیان (Solanaceae) علف‌هرز یک‌ساله تابستانه‌ای است که در سطح مزارع محصولات زراعی تابستانه به ویژه حبوبات و صیفی‌کاری‌های استان لرستان شایع است. به منظور تأثیر رطوبت بر روی قدرت آنتاگونیستی قارچ Alternaria alternata بر روی گیاه هرز عروسک پشت پرده و گیاهان دیگری مانند لوبیا، ذرت، چغندر قند و سویا در شرایط گلخانه (در دمای ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالای ۹۰ درصد) و در قالب طرح کاملا تصادفی مایه زنی شدند و داده‌ها با استفاده از نرم افزار MSTATC و Excel 5.0 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش مدت زمان ماندگاری در نقطه شبنم در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، میزان بیماری‌زایی قارچ بر روی گیاه هرز عروسک پشت پرده (Physalis divericata) افزایش می‌یابد