مقاله اثر رطوبت بر برخی خواص مکانیکی سه رقم پسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر رطوبت بر برخی خواص مکانیکی سه رقم پسته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله خواص مکانیکی
مقاله سرعت بارگذاری
مقاله محتوای رطوبتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: مصری گندشمین ترحم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشخصات مکانیکی محصولات کشاورزی به منظور طراحی بهینه ماشین های فرآوری، کاشت و برداشت و همچنین به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات طی عملیات برداشت از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در این تحقیق خواص مکانیکی پسته، (شامل: نیروی شکست، تغییر شکل نقطه شکست، انرژی شکست و چغرمگی) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای خواص مکانیکی با انجام آزمایش بارگذاری شبه استاتیک به وسیله دستگاه آزمون بارگذاری مواد تعیین شد. طی آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، تاثیر پارامترهای رطوبت (در ۵ سطح: ۳۵، ۳۰، ۲۵، ۲۰ و ۱۵% بر پایه تر)، سرعت بارگذاری (در ۳ سطح: ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلی متر بر دقیقه) و رقم (در ۳ سطح : فندقی، بادامی و اکبری) بر روی خواص مکانیکی پسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر ۳ فاکتور مورد مطالعه (رقم، رطوبت و سرعت) تاثیر معنی داری بر نیروی شکست پسته داشتند، به طوری که با کاهش رطوبت مقدار نیروی شکست افزایش یافت. همچنین با افزایش سرعت بارگذاری از ۱۰ به ۳۰ میلی متر بر دقیقه، نیروی شکست نیز روند صعودی دارد. بررسی اثر رقم، رطوبت و سرعت بارگذاری روی تغییر شکل، انرژی شکست و چغرمگی حاکی از تاثیر معنی دار این عوامل بر پارامترهای مذکور می باشد.