سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده سمیه شاهرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، دانشگاه بیرجند
سیدوحید اسلامی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری زهان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظور تعیین اثرات عمق دفن، رطوبت و بافت خاک بر درصد سبز شدن علف هرز اُزمک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با تیمارهای عمق دفن با پنج سطح شامل صفر، نیم، یک، دو و سه سانتیمتر، رطوبت خاک با سه سطح شامل ۲۰%، ۶۰% و ۱۰۰% ظرفیت زراعی و دو نوع بافت خاک شامل بافت سبک و سنگین با سه تکرار در تابستان سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند انجام شد. در تمامی اعماق و بافتهای خاک در FC20% سبز شدن بدست نیامد. در تیمارهای FC60% و FC100% جز در عمق یک سانتیمتر، در بقیهی موارد درصد سبز شدن در خاکهای لومی بیشتر از خاکهای شنی بود. بیشترین درصد و سرعت سبز شدن در عمق صفر، خاک لومی و رطوبت FC100% بدست آمد. افزایش عمق از یک سانتیمتر به دو و سه سانتیمتر،‌ به ترتیب درصد سبز شدن را از ۱۸% به ۱۰% و ۲% کاهش داد.