مقاله اثر رالوکسیفن و GnRH-a بر میزان VEGF در کشت سلول های میوم انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر رالوکسیفن و GnRH-a بر میزان VEGF در کشت سلول های میوم انسانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GnRH-a
مقاله لیومیوم
مقاله رالوکسیفن
مقاله VEGF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاخری طراوت
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری کامران
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: دایی چین سارا
جناب آقای / سرکار خانم: نانکلی انیس الدوله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: لیومیوم شایع ترین تومور خوش خیم دستگاه تناسلی و عامل خونریزی غیرطبیعی رحمی و علایم فشاری در لگن است. درمان های مرکب از آنالوگ آزادکننده هورمون گنادوتروپین (GnRH-a) و مهارکننده های انتخابی استروژن در کاهش حجم لیومیوم موثر است.
روش ها: دوازده نمونه میوم از زنان با سیکل قاعدگی منظم و در فاز فولیکولار که تحت عمل جراحی میومکتومی یا هیسترکتومی در بیمارستان امام رضا (ع) قرار گرفتند، به دست آمد. بیماران در شش سیکل آخر قاعدگی قبل از جراحی، درمان هورمونی دریافت نکرده بودند. اثر درمان با دوزهای مختلف رالوکسیفن (در پنج گروه به ترتیب با غلظت های ۱، ۲، ۴، ۶ و ۸ میکروگرم در میلی لیتر) و GnRH-a (در پنج گروه به ترتیب با غلظت های ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم در میلی لیتر) و درمان ترکیبی آن ها بر میزان فاکتور رشد عروقی آندوتلیال (VEGF) و مهار رشد سلولی بررسی شد.
یافته ها: در هر سه گروه درمان (گروه با غلظت های مختلف رالوکسیفن، گروه با غلظت های مختلف GnRH-a و گروه دریافت کننده هر دو داروی رالوکسیفن و GnRH-a)، میزان VEGF کاهش داشت. کاهش میزان VEGF در گروه درمان ترکیبی ۷۹٫۱۷ درصد، در گروه رالوکسیفن ۶۴٫۷۴ درصد و در گروه ۵۵٫۲۹ GnRH-a درصد بود (P<0.05). میزان ممانعت از رشد سلولی بین دو گروه به طور معنادار متفاوت بود. میزان ممانعت از رشد سلولی در گروه ترکیبی ۷۰٫۷۷ درصد، در گروه رالوکسیفن ۶۰٫۷۶ درصد و در گروه ۱۵٫۸۳ GnRH-a درصد بود (P<0.05).
نتیجه گیری: درمان با رالوکسیفن و GnRH-a و ترکیب آن ها میزان VEGF را کاهش داده و از رشد سلولی میوم جلوگیری می کند.