سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله کرمیان – دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی نقی فرحبخش –
منصوره معینی –
فریبا سرداریان –

چکیده:

آزمایشی به منظور ارزیابی اثرات عصاره آبی برگ اکالیپتوس برجوانه زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرز تاج خروس در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام شد. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی CRD با ۴ تکرار اجرا شد کرت اصلی شامل سه گونه علف هرز تاج خروس Amaranthus retroflexus. و A. hybridus A. blitoides بود کرت فرعی شامل غلظتهای مختلف عصاره ی ابی برگ اکالیپتوس شامل ۰، ۲، ۴ و ۸و ۱۰ درصد براساس وزن برحجم بود برگهای اکالیپتوس در سایه و در دمای اتاق خشک و سپس به وسیله آسیاب پودر شدند و به نسبت های ۲ ، ۴ و ۸ و ۱۰ درصد با آب مخلوط شدند و پس از ۲۴ ساعت قرا گرفتن برروی شیکر عصاره مورد نظر از آنها با گذراندن از کاغذ صافی تهیه شد درون هر ظرف پتری یک کاغذ صافی قرار داده شد و تعداد ۱۰ بذر روی آن گذاشته شد و مقدار ۵ میلی لیتر عصاره آبی یاآب مقطر براساس پروتکل آزمایش به هر ظرف پتری اضافه شد.