مقاله اثر دیابت بارداری بر تعداد نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع در زاده های ۴، ۸ و ۱۲ هفته ای موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر دیابت بارداری بر تعداد نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع در زاده های ۴، ۸ و ۱۲ هفته ای موش صحرایی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت بارداری
مقاله نخاع
مقاله نورون حرکتی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلعلی پور محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: محرری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات قبلی نشان دهنده عوارض دیابت بارداری بر تراکم نورون های هیپوکامپ موش صحرایی بوده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر دیابت بارداری بر تعداد نورون های شاخ قدامی نخاع در زاده های ۴ و ۸ و ۱۲ هفته ای موش صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۳۰ سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار به صورت تصادفی در دو گروه دیابت بارداری و کنترل قرار گرفتند. دیابت بارداری با تزریق داخل صفاقی استرپتوزتوسین (۴۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) در اولین روز بارداری ایجاد شد. موش های گروه کنترل در اولین روز بارداری نرمال سالین دریافت کردند. از نوزادان متولد شده از مادران با دیابت بارداری و کنترل، در پایان هفته چهارم، هشتم و دوازدهم زندگی به طور تصادفی ۶ نوزاد انتخاب گردید. پس از بیهوشی و نخاعی کردن نوزادان از ناحیه سرویکال نخاع مقاطع بافتی به صورت سریال و با ضخامت ۶ میکرومتر تهیه و سلول ها با استفاده از کرزیل ویولت رنگ آمیزی شدند. پس از تصویربرداری از مقاطع با میکروسکوپ تحقیقاتی BX51 و دوربین DP12، به وسیله نرم افزار Olysia تعداد سلول های شاخ قدامی بخش خاکستری شمارش و ثبت شد.
یافته ها: تعداد نورون های حرکتی در ۱۰۰۰۰۰ میکرومتر مربع از شاخ قدامی نخاع ناحیه سرویکال در زاده های چهار هفته ای گروه دیابتی (۱۷٫۱۶±۰٫۵) نسبت به گروه کنترل (۲۲٫۸۵±۲٫۱) ۲۵ درصد کاهش نشان داد (P<0.05). این میزان در زاده های هشت هفته ای گروه دیابتی (۱۷٫۷۰±۱٫۷) نسبت به گروه کنترل (۲۶٫۴۰±۲) ۳۳ درصد کاهش یافت (P<0.05) و در زاده های دوازده هفته ای گروه دیابتی (۱۷٫۸۳±۰٫۷) نسبت به گروه کنترل (۲۳٫۵۸±۱٫۴) ۲۴٫۴ درصد کاهش نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: دیابت بارداری باعث کاهش معنی دار نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع در زاده های چهار، هشت و دوازده هفته ای موش صحرایی گردید.