سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا ناسوتی میاندوآب – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید سماوات – اعضائ هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدمهدی طهرانی –

چکیده:

حاصلخیزی خاک توصیف کننده توانایی و قابلیت خاک برای تامین شرایط مطلوب گیاه است در این راستا تحقیقی در سال۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی خاک و آب کرج بر روی تاثیر دو نوع کود مایع هوموسی بر میزان عنصر غذایی روی در لوبیا رقم گلی به مرحله اجرا در آمد.این تحقیق نشان داد که اثر نوع کود و همچنین اثر روش مصرف در سطوح کوددهی بر میزان روی اندام هوایی گیاه در سطح احتمال ۱% معنی‌دار می‌باشد نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین مقدار روی لوبیا در کاربرد خاکی کود فربنات به میزان۵۰ میلی گرم در لیتر بوده که نسبت به شاهد ۸۵/۴۲ درصد افزایش نشان داده است.