سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عرفان صلاحی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
علی رضوانی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی شفیعی آفارانی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق، اثر دما و اندازه ذرات پودر بر رفتار تفجوشی پودر برنج زرد Zn35%Cu- (درصد وزنی) مورد مطالعه قرار گرفت. فرآیند تفجوشی قطعات فشرده شده، در دماهای۸۲۵، ۸۵۰، ۸۷۵، ۹۰۰، ۹۲۵ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت و در دو دانه بندی با اندازه متوسط ذرات ۳۵ و۴۰۰ میکرون انجام و تغییرات چگالی نمونه ها و وضعیت تخلخل ها توسط میکروسکوپ نوری بررسی شد. نتایج نشان داد که در محدوده دمایی مورد آزمایش، با افزایش دمای تفجوشی، ابتدا چگالی کاهش و سپس افزایش می یابد. غالب بودن انبساط گازهای محبوس در تخلخل ها (وارد شده در مرحله فشردن پودرها) بر فرآیند تفجوشی عامل رفتار غیرعادی مرحله اول تفجوشی تشخیص داده شد. مقایسه نمونه های با اندازه ذرات متفاوت نشان داد که پودر ریزتر با داشتن سطح ویژه بالاتر، تمایل بیشتری به تفجوشی داشته و در دمای کمتری تفجوشی بر پدیده انبساط گازها غلبه می نماید. به علاوه، تصاویر میکروسکوپی انبساط و انقباض تخلخل ها را بر حسب دمای تفجوشی تأیید نمود